Glas och specialglas

Glas och spegelgla

Naturligtvis monterar vi traditionellt kittat glas, men också glas med speciella krav, såsom okrossbara säkerhetsglas, energisnåla isolerglas med mera. Vi har också alltid spegelglas på lager, som vi kan anpassa efter dina önskemål.

Skyddsglas för industrimaskiner

Dessa glas består oftast av ett 6 mm lamellglas hoplimmat med en polykarbonatskiva. Detta ger tillsammans ett otroligt starkt och slagtåligt glas.

Brandskydd

Vi säljer och monterar ditt brandskyddsglas enligt MTK:s föreskrifter.

Ljuddämpning

Behöver du minska på bullret? Hör av dig till oss så tar vi fram en lämplig ljudreduceringsruta. Eller kanske räcker det rent av med en dammlist?

Leverantörer:
Emmaboda Glas
Emmaboda Home
Hammerglass
GFAB SWEDEN